Viktiga frågor kring dödsfallet

Att se den döde

Det är ofta svårt att tänka sig att livet flytt från den som en gång var så levande. Ett sätt att bearbeta sorgen är att se och röra vid den döde, eftersom man då bekräftar för sig själv att det som hänt är sant. Därför kan det ibland finnas en önskan från de som stod den avlidne nära att få ta ett sista avsked, även barn. Det går självklart bra, och det är upp till var och en att bestämma om man vill medverka eller inte. I få undantagsfall är personliga avsked inte möjliga att ordna, har du frågor eller funderingar om detta, tveka inte att fråga oss på begravningsbyrån.

När kan vi ha ett sista avsked?

För det mesta får man tillfälle att se den avlidne på sjukhusavdelningen, men det går att ordna även senare med hjälp av begravningsbyrån. Ibland är det värdefullt att ta ett fotografi på den avlidne. Det låter kanske främmande, men ett foto kan ha stor betydelse senare i sorgearbetet.

Vad händer med den döde?

Oberoende av var en person avlider är det sjukhuset som ansvarar för att den döde görs iordning och tas till ett bårhus. När dödsfallet sker i bostaden finns också möjligheten att låta den döde få ligga kvar i sin säng, efter samråd med läkare eller sköterska. Den begravningsbyrå du anlitar ser sedan till att den avlidne läggs i kista, kläs på och transporteras till ett gravkapell i avvaktan på begravningen (så kallad bisättning). Om de anhöriga önskar kan de vara med vid bisättningen. Man kan hålla en kort andakt vid kistan och kanske också se den döde.

Obduktion

Om dödsorsaken inte är alldeles klar kan det bli frågan om obduktion. Du blir i så fall kontaktad av sjukhuspersonalen. Obduktion innebär att en läkare gör en närmare undersökning genom ett operativt ingrepp. Man kan bara neka obduktion i vissa fall. Läkaren är skyldig att ge mer information om detta.

Organdonation

”Om den avlidne inte har tagit ställning till donation under sin livstid är det de anhöriga som får avgöra”

I Sverige betraktas en människa som död när all aktivitet i hjärnan har upphört. Olika kroppsorgan och vävnader kan dock vara funktionsdugliga och donation kan därför komma ifråga enligt svensk transplantationslag. Om den avlidne inte har tagit ställning till donation under sin livstid är det de anhöriga som får avgöra. När det gäller den frågan finns det många bra argument både för och emot.

Intyg om dödsorsak

Om du som närmast anhörig vill ha ett skriftligt besked om dödsorsaken kontaktar du avdelningen på sjukhuset eller läkaren som konstaterat dödsfallet.

Balsamering

Om sjukhuspersonalen anser att kroppen måste balsameras kan det bero på dödsorsaken eller på att begravningen dröjer. Balsamering innebär att blodet ersätts med en formalinlösning.