Checklista inför begravning

En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig och passa den döde och de efterlevande så bra som möjligt. Här följer en lista över detaljer som kan vara bra att ha tänkt igenom innan planeringsmötet på begravningsbyrån. Alla punkterna finns beskrivna i skriften ”Begravningen – ett minne för livet” som du kan få översänd av eller hämta på begravningsbyrån inför besöket.

Den dödes önskemål

 • Dokumenterade önskemål (Livsåskådning, dokument typ Mina Önskemål, Önskemål inför livets slut eller Livsarkivet)
 • Muntligt uttalade önskemål

De efterlevande

 • Vilka ska anges i dödsannonsen
 • Begravning i enskildhet
 • Hjälp med kontakter
 • Barn och ungdomar inom familjen
 • Grannars och släktingars barn
 • Tidigare äktenskap eller relationer
 • Konflikt mellan anhöriga
 • Dubbla avsked

Bisättningen och att se den döde

 • Se den döde i kistan
 • Fotografera
 • Barn bland de anhöriga
 • Följa med i procession till kapellet

Val av kista och urna

 • Typ av kista. Storlek. Hållfasthet (Jordbegravning). Färg.
 • Bädd. Inredning. Eget täcke, kudde, lakan.
 • Typ av urna.

Klädsel i kistan

 • Kristen eller annan svepdräkt
 • Egna kläder, nattkläder, gångkläder, högtidskläder
 • Frisyr och smink
 • Delta i svepningsarbetet
 • Lägga med något i kistan (tex barnteckning, brev, fotografi, bibel, annat)

Dödsannons/Tillkännagivande

 • Tidningar och orter
 • Internet
 • Symbol och vers
 • Sorgbrev och sorgkort
 • Nekrolog eller minnesnotis
 • Vilka anhöriga ska anges i tillkännagivandet

Minnesgåvor

 • Önskemål från den döde
 • Intressen/livsgärning
 • Bidrag till forskningsändamål

Tid och plats för begravningen

 • Kyrka, kapell, församlingslokal
 • Vid graven
 • Veckodag och tid (morgon, lunchtid, eftermiddag, kväll)

Val av ceremoni

 • Svenska kyrkan
 • Annat trossamfund
 • Borgerlig begravning

Jordbegravning eller eldbegängelsebegravning

 • Den dödes önskemål
 • Anhörigas önskemål
 • Befintlig grav
 • Släkttradition
 • Lokal sedvänja

Präst / Officiant

 • Församlingens präst
 • Präst från annan församling
 • Vigselpräst
 • Borgerlig begravning

Klädsel på begravningen

 • Mörk klädsel, formell klädsel, valfri klädsel, barnens klädsel
 • Meddelas i annons, sorgbrev / kort

Avstämning före begravningen

 • Dag för avstämning
 • Förberedelser ceremonidagen
 • Placering i kyrkan
 • Gå in före eller efter gästerna
 • Barn
 • Värd

Blommor och utsmyckning

 • Blomsteruppsättning på kistan
 • Annan kistdekoration
 • Bårtäcke
 • Katafalktäcke
 • Utsmyckning i kyrkan/kapellet
 • Kransar/buketter
 • Handbuketter

Öppen kista

 • Förbereda gästerna

Sång och musik

 • Psalmer (i samråd med präst/officiant)
 • Solist, kör, flöjt eller annat instrument
 • Inspelad musik

Tryckta program

 • Punkter i programmet
 • Psalmer, symboler, bilder
 • Medverkande
 • Antal program

Fanor och fanbärare

 • Organisation
 • Placering
 • Instruktion

Tal på begravningen

 • Tänkbara talare, anmälan
 • När/var

Fotografering

 • Stillbildsfotograf, video, film
 • När fotografera/filma

Val av begravningsplats/kyrkogård

 • Hemförsamling
 • Uppväxtförsamling
 • Födelseförsamling
 • Släktens församling

Val av gravplats

 • Jordgrav
 • Gravkammare
 • Urngrav
 • Urnkammare och kolumbarium
 • Befintlig familjegrav (gravbrev)
 • Strö askan över naturmark eller vatten
 • Minneslund eller annan skötselfri grav
 • Gravskötsel

Gravsättning vid jordbegravning

 • Avsked vid graven eller i kyrkan/kapellet
 • Bära ut eller transportera blommor till graven

Gravsättning vid kremering

 • Tidpunkt
 • Transport av urnan
 • Vem sänker urnan
 • Präst
 • Ceremoni (tal, sång, diktläsning)
 • Utsmyckning

Bärare / bärarlag

 • Vem bär vid bisättning/transport till kyrka/kapell
 • Bärarlag vid jordbegravning
 • Sänkning av kistan
 • Bärarnas klädsel/armbindel/blomma i kavajslag

Gravsten

 • Material, form, storlek
 • Plats för flera namn
 • Text (födelseort, levnadsbeskrivning)
 • Symbol
 • Kompletterande text
 • Tillfällig gravvård

Minnesstund

 • Inbjudan i förväg
 • Lämplig lokal/plats
 • Program
 • Värdskap
 • Gästbok
 • Meny
 • Dukning och arrangemang
 • Barnbord
 • Placering och servering
 • Tal, sång, musik
 • Sånghäfte
 • Minnesbord

Minnesalbum

 • Innehåll
 • Antal och till vilka
 • Beskrivning av begravningsakten, namn på officiant, organist och övriga medverkande
 • Bloms- och gåvoförteckning

Tackkort och tackannons

 • Tackbrev eller kort
 • Personligt tack
 • Text/bild, utformning
 • När och till vilka

Bouppteckning

 • Tidpunkt och plats
 • Vilka ska kallas
 • Litteratur
 • Arvsskifte och dödsboförvaltning
 • Dödsboanmälan istället för bouppteckning