Vid dödsfall

Hur gör jag nu?

En av de första sakerna du kan göra är att ta kontakt med oss på begravningsbyrån.

Som auktoriserad begravningsbyrå är vi på Hanssons Begravningsbyråer ett tryggt val, med bred kunskap och varm omtanke för er i familjen som kan vara till stor hjälp i en svår stund. Vår personal talar utöver svenska också finska och engelska vilket vi märkt kan underlätta emellanåt.

Nej. Du behöver inte ta tag i begravningen omedelbart, det går bra att avvakta lite tills du och din familj samlat era tankar en aning. Enligt svensk lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom en månad från dödsfallet. Så det viktigaste är att ni börjar prata ihop er. Ring sedan oss för ett första samtal så hjälper vi er vidare därifrån utefter era förutsättningar och önskemål.

Utöver bitarna kring begravningen är andra saker vi tar upp de tjänster vi kan hjälpa till med för att underlätta för er nu. Kostnader som uppstår i samband med en begravning är ett orosmoment för många och självklart går vi igenom dem, utan ”gömda” asterisker.

På sidan ”Efterlevandeguiden” kan du läsa mer om de olika delarna som planera en begravning består av.

Det är mycket information och du behöver inte läsa allt nu, mycket av det som ska göras kan nästan alltid vänta ett litet tag. Sidan tydliggör det som vi ofta påtalar i våra möten nämligen att ”allt har sin otid”, det finns en tid och plats för allt, bara inte allt på en gång.

Kontakta anhöriga och vänner

Det är naturligt att man så snart som möjligt efter ett dödsfall kontaktar anhöriga och vänner och meddelar vad som har hänt. Var samtidigt inte rädd för att be om hjälp och stöd. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med så vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontakter

Saknar du någon närstående att prata med så finns det andra som kan stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren.

Telefonnummer till Jourhavande präst:

Nås på larmnumret 112.

Öppet klockan 21.00-6.00. Övrig tid kontakta din församling.

Telefonnummer till Jourhavande medmänniska:

Telefon 08-702 16 80, öppet klockan 21.00-6.00.

Saker som du kanske måste ordna snarast

Det finns en del som du som närstående måste ta ansvar för. Det kan till exempel vara att ordna så att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Misstänker du att det kan bli oenighet bland de anhöriga om till exempel bouppteckningen, är det bra om en utomstående person finns med när du är i bostaden. Det är inte lämpligt att ta med sig någonting därifrån. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Låt barn och ungdomar delta

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer efter ett dödsfall. Det sker i all välmening, men vad barn ofta behöver är stöd för att klara det som hänt, inte skydd från det. Att förbereda det avsked som en begravning innebär betyder lika mycket för barn som vuxna. Ju äldre barnen är desto större behov har de i allmänhet att få vara med och påverka.

Läs skriften ”Hur gör jag nu”

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om. I skriften Hur gör jag nu tar vi upp många av dessa frågeställningar och besvarar dem. Skriften finns att beställas kostnadsfritt från SBF eller läs den i PDF-format.