Efter begravningen

Uppmuntra kontakter

För de anhöriga brukar den svåraste tiden komma efter begravningen. Innan har de ofta en mängd praktiska saker som ska ordnas. Efteråt känns det bara tomt.

Många upplever också att kontaktlösheten ökar, ofta beroende på missriktad hänsyn från släkt och vänner.

Fortsätt alltså att höra av dig. Motverka en social isolering genom att uppmuntra och ta initiativ till att den anhörige umgås med sina bekanta. De kommer förmodligen att tycka det är svårt i början, men ju längre man är borta från sin bekantskapskrets desto svårare blir det att komma tillbaka.

I tron att man inte ska riva upp de anhörigas sorg slutar många tidigt att prata om den döde. Det förvärrar i regel bara situationen. De anhöriga har ett starkt minne av den avlidne långt efter begravningen. Om ingen annan pratar om personen kan det kännas som om att personen aldrig hade funnits eller glömts bort, vilket kan kännas värre för de anhöriga än att ni fortsätter prata om personen.

Den kontaktlöshet som vuxna kan uppleva efter en begravning drabbar också barn och ungdomar som har förlorat en förälder eller ett syskon. Om dina barn har vänner i den situationen bör du alltså uppmuntra dem att umgås som vanligt.

Hjälp till praktiskt

Försök komma ihåg årsdagar efter dödsfallet, begravningen och den avlidnes födelsedag. Särskilt äldre människor brukar betrakta de dagarna som speciellt betydelsefulla. Ett bra stöd kan exempelvis vara att du erbjuder dig att följa med och lägga en blomma på graven. Tänk på att helger och framför allt långhelger, som jul och påsk, brukar vara särskilt jobbiga och påfrestande.

Många anhöriga har också behov av praktisk hjälp, framför allt med sådant som den avlidne skötte tidigare. Det kan vara allt från att byta däck på bilen och stänga av vattnet i sommarstugan till att visa hur man gör när man tvättar.

Ta del av begravningsbyråns kunnande

På de begravningsbyråer som vi tillhör som är auktoriserade av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, finns omfattande kunskaper om sorg och begravning, som du är välkommen att ta del av. Det kan till exempel vara frågor om barn och begravning, olika trossamfunds begravningsritualer, möjligheten att se den döde, klädsel på begravningar, kondoleans, blommor och fonder.

Begravningsbyrån kan också komma till skolor, arbetsplatser och föreningar och berätta om hur en begravning går till. Tveka inte att fråga oss om det är något du undrar över.