Auktoriserad

Hanssons Begravningsbyråer är auktoriserade.

SBF logo (150×150)Vilka är auktoriserade?

Idag finns drygt 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige. Samtliga av dessa har en tydlig skyltning där du återfinner auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är att de alla är privatägda företag som ingår i en gemenskap. Detta för att i alla lägen kunna hålla högsta kvalitet och professionalism utan att förlora det personliga engagemanget.

Varför välja auktoriserad?

Det är en fråga om trygghet att välja en auktoriserad begravningsbyrå. Byrån måste följa SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning.

Kontroll av att byrån uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år. En auktoriserad begravningsbyrå hjälper även till med efterforskningar och alla nödvändiga handlingar rörande utfallande försäkringar och depositioner. Alla auktoriserade byråer omfattas av en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet vid bouppteckning eller arvsskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.

Vad menas med auktoriserad?

För kundens säkerhet omfattas den auktoriserade begravningsbyrån av Sveriges Begravningsbyråers Förbunds, SBF, reklamationsnämnd. Nämnden består av experter i konsumentfrågor, en representant från SBF, två advokater, en erfaren begravningsentreprenör och två representanter från Sveriges största pensionärsorganisationer.

Fler frågor?

Då kan ni gärna komma in till oss på byrån eller skicka ett mail